ZPM HOCHEL sp. z o.o.

ul. Częstochowska 6, Micigózd
26-065 Piekoszów
tel: +48 (041) 306 10 76
e-mail: zpmhochel@zpmhochel.pl

DZIAŁ SKUPU I UBOJU

e-mail: skup@zpmhochel.pl
tel: +48 607 896 289

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

e-mail: handel@zpmhochel.pl
Tel.+48(41)306 1076 wew.64

DZIAŁ TRANSPORTU

e-mail: justyna@zpmhochel.pl
tel: +48 661 336 005

DZIAŁ KONTROLI-SKLEPY

e-mail: k.wojcik@zpmhochel.pl
tel: +48 782 702 599

Zakład posiada własną specjalistyczną i nowoczesną kolumnę samochodową do przewożenia mięsa i wyrobów wędliniarskich, a także pojazdy do przewozu żywca wołowego i wieprzowego. Wszystkie samochody mają decyzję dopuszczenia wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach. Na terenie Zakładu znajdują się również warsztaty naprawcze dla eksploatowanych pojazdów oraz myjnie samochodów.

Zobacz gdzie jeździmy: